Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn điều chỉnh chiến lược đặt giá thầu hiện tại để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho quảng cáo của mình. Hãy ghép từng chiến lược đặt giá thầu với phần mô tả tương ứng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn điều chỉnh chiến lược đặt giá thầu hiện tại để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho quảng cáo của mình. Hãy ghép từng chiến lược đặt giá thầu với phần mô tả tương ứng.

  • Cho phép bạn đặt giá thầu dựa trên lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo – Đặt giá thầu ROAS mục tiêu
  • Sử dụng công nghệ máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa giá thầu – Đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • Là một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu của bạn để giúp nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn – Tối đa hóa nhấp chuột
  • Giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi hơn bằng cách tự động sửa đổi giá thầu thủ công của bạn đã được đặt – CPC nâng cao

Giải thích: CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tối đa hóa lượt chuyển đổi và CPC nâng cao (eCPC) đều là các chiến lược Đặt giá thầu thông minh, đi từ tự động nhất đến tự động ít nhất (nói cách khác, từ kiểm soát ít nhất đến kiểm soát nhiều nhất). Các chiến lược giá thầu tự động khác không sử dụng Đặt giá thầu thông minh bao gồm Tối đa hóa số lần nhấp và Tỷ lệ hiển thị mục tiêu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095