Rule #1: Life is supposed to be fun!

Daley đang quản lý nhiều tài khoản Google Ads cho một chuỗi cửa hàng tạp hóa và sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi. Điều gì có thể khiến các công việc Google Ads hàng ngày của cô ấy trở nên đơn giản hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Daley đang quản lý nhiều tài khoản Google Ads cho một chuỗi cửa hàng tạp hóa và sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi. Điều gì có thể khiến các công việc Google Ads hàng ngày của cô ấy trở nên đơn giản hơn?

  • Sử dụng 1 đoạn mã chuyển đổi với theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản
  • Thiết lập quy tắc chuyển đổi tự động cho cả hai tài khoản
  • Kết hợp các tài khoản để báo cáo được sắp xếp hợp lý
  • Sử dụng nhiều đoạn mã chuyển đổi với theo dõi chuyển đổi một tài khoản

Đáp án đúng là: Sử dụng 1 đoạn mã chuyển đổi với theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095