Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang làm việc trên chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm. Nếu giá mỗi chuyển đổi cho thiết bị di động thấp hơn cho máy tính để bàn, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu như thế nào để tăng số lượng chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang làm việc trên chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm. Nếu giá mỗi chuyển đổi cho thiết bị di động thấp hơn cho máy tính để bàn, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu như thế nào để tăng số lượng chuyển đổi?

  • Tăng điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch
  • Giảm điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch
  • Tăng số lượng quảng cáo văn bản được tối ưu hóa cho điện thoại di động
  • Giảm số lượng quảng cáo văn bản được tối ưu hóa cho điện thoại di động

Đáp án đúng là: Tăng điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095