Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay sai: Quảng cáo mua sắm sử dụng dữ liệu sản phẩm Merchant Center để quyết định cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay sai: Quảng cáo mua sắm sử dụng dữ liệu sản phẩm Merchant Center để quyết định cách thức và vị trí hiển thị quảng cáo.

  • Đúng
  • Sai
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095