Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cửa hàng giày của Ryan bán nhiều loại giày. Chiến dịch “giày năng động” của anh ấy sẽ đạt đến giới hạn ngân sách hàng ngày vào đầu giờ chiều. Ryan nên làm gì để có thêm lưu lượng truy cập cho các sản phẩm của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cửa hàng giày của Ryan bán nhiều loại giày. Chiến dịch “giày năng động” của anh ấy sẽ đạt đến giới hạn ngân sách hàng ngày vào đầu giờ chiều. Ryan nên làm gì để có thêm lưu lượng truy cập cho các sản phẩm của mình?

  • Tăng giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) cho tất cả các nhóm sản phẩm
  • Giảm giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) cho tất cả các nhóm sản phẩm
  • Loại bỏ các mặt hàng kém hiệu quả khỏi khoảng không quảng cáo
  • Tăng giới hạn ngân sách của chiến dịch

Đáp án đúng là: Tăng giới hạn ngân sách của chiến dịch

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095