Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brian đang mở rộng cửa hàng của mình để bao gồm các mặt hàng cổ. Anh ấy nên làm gì nếu không có sẵn số nhận dạng sản phẩm duy nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brian đang mở rộng cửa hàng của mình để bao gồm các mặt hàng cổ. Anh ấy nên làm gì nếu không có sẵn số nhận dạng sản phẩm duy nhất?

  • Để trống tất cả các số nhận dạng sản phẩm duy nhất
  • Thêm ‘duy nhất’ vào thuộc tính ‘thương hiệu’
  • Sử dụng thuộc tính miễn trừ ‘số nhận dạng tồn tại’
  • Bao gồm từ “cổ” trong tiêu đề của tất cả các sản phẩm

Đáp án đúng là: Sử dụng thuộc tính miễn trừ ‘số nhận dạng tồn tại’

Giải thích : Trong một số trường hợp hiếm hoi mà sản phẩm của bạn không có GTIN và MPN (ví dụ: sản phẩm làm theo đơn đặt hàng hoặc đồ thủ công), hãy đặt ‘số nhận dạng tồn tại’ thành ‘FALSE’ để cho biết rằng bạn không có số nhận dạng cho sản phẩm.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/160161?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095