Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty thiết bị điện tử của Bob tạo được tiếng vang khá tốt về một mẫu tivi mới mà họ sắp ra mắt, tên là UltraView1000. Mẫu tivi này có tính năng hỗ trợ tiếp cận bằng lệnh thoại. Bob quyết định sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình với từ khóa “tivi”, “dễ tiếp cận” và “thoại”. Công cụ sửa đổi đối sánh rộng đem đến cho chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Bob lợi ích nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty thiết bị điện tử của Bob tạo được tiếng vang khá tốt về một mẫu tivi mới mà họ sắp ra mắt, tên là UltraView1000. Mẫu tivi này có tính năng hỗ trợ tiếp cận bằng lệnh thoại. Bob quyết định sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình với từ khóa “tivi”, “dễ tiếp cận” và “thoại”. Công cụ sửa đổi đối sánh rộng đem đến cho chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Bob lợi ích nào?

  • Quảng cáo của Bob sẽ xuất hiện nếu các cụm từ tìm kiếm chứa ít nhất một trong các từ khóa hoặc các biến thể của các cụm từ đó.
  • Quảng cáo của Bob sẽ xuất hiện nếu các cụm từ tìm kiếm chứa ít nhất một trong các từ khóa và từ ngay trước hoặc sau chúng.
  • Quảng cáo của Bob sẽ xuất hiện nếu các cụm từ tìm kiếm chứa cả ba từ khóa chính xác.
  • Quảng cáo của Bob sẽ xuất hiện nếu các cụm từ tìm kiếm chứa ít nhất cả ba từ khóa hoặc các biến thể của các cụm từ đó.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của Bob sẽ xuất hiện nếu các cụm từ tìm kiếm chứa ít nhất cả ba từ khóa hoặc các biến thể của các cụm từ đó.

Giải thích: Thêm dấu + vào trước từ khóa sẽ biến từ khóa đó thành công cụ sửa đổi đối sánh rộng. Điều này sẽ nhắc quảng cáo của bạn chỉ xuất hiện nếu từ khóa hoặc các biến thể gần giống của từ khóa nằm trong bất kỳ phần nào của cụm từ tìm kiếm.

Nếu Bob sử dụng các từ khóa của công cụ sửa đổi đối sánh rộng “truyền hình”, “có thể truy cập” và “giọng nói”. Quảng cáo của anh ấy sẽ xuất hiện cho những người đang tìm kiếm bất kỳ sự kết hợp nào của các cụm từ này trong một tìm kiếm (và có thể bao gồm các cụm từ bổ sung). Tuy nhiên, quảng cáo sẽ không xuất hiện nếu bất kỳ từ khóa nào trong số này không có trong cụm từ tìm kiếm.

Câu hỏi khác: Công ty điện tử của Bob đã gây xôn xao dư luận về một chiếc tivi mới mà họ đang tung ra, có tên là UltraView1000. Tivi này được trang bị tính năng trợ năng cho phép ra lệnh bằng giọng nói. Bob quyết định sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình với các từ khóa “truyền hình”, “có thể truy cập” và “giọng nói”.

Công ty điện tử của Bob đã gây xôn xao dư luận về một chiếc tivi mới mà họ đang tung ra, có tên là UltraView1000. Tivi này được trang bị tính năng trợ năng cho phép ra lệnh bằng giọng nói. Bob quyết định sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình với các từ khóa “truyền hình”, “có thể truy cập” và “giọng nói”. Công cụ sửa đổi đối sánh rộng mang lại lợi ích nào cho chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Bob

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095