Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn là người quản lý thương hiệu cho một công ty bán lẻ thương mại điện tử. Bạn đang xem xét quảng cáo trực tuyến và đánh giá doanh số đến từ các chiến dịch kỹ thuật số của mình. Những lợi ích sau đây của Google Ads có thể giúp bạn đạt được mục tiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn là người quản lý thương hiệu cho một công ty bán lẻ thương mại điện tử. Bạn đang xem xét quảng cáo trực tuyến và đánh giá doanh số đến từ các chiến dịch kỹ thuật số của mình.
Những lợi ích sau đây của Google Ads có thể giúp bạn đạt được mục tiêu?

(A) Kiểm soát: Chọn số tiền chi tiêu mỗi ngày và trong mọi phiên đấu giá quảng cáo.

(B) Tùy chỉnh: Tùy chỉnh các tùy chọn quảng cáo của bạn với nhắm mục tiêu theo từ khóa, vị trí và nhân khẩu học.

(C) Mức độ liên quan: Kết nối với đúng khách hàng vào đúng thời điểm, như khi ai đó đang tìm kiếm sản phẩm của bạn.

(D) Kết quả: Sử dụng các công cụ đo lường của Google Ads để hiểu các chiến dịch của bạn đang hoạt động như thế nào.

Giải thích: Google Ads có một số công cụ đo lường nhất định giúp bạn đo lường hiệu suất các chiến dịch của mình. Bạn có thể theo dõi doanh thu được tạo ra, số tiền chi tiêu cho quảng cáo, số lần nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được và rất nhiều dữ liệu khác. Các công cụ đo lường này giúp bạn hiểu các chiến dịch quảng cáo của mình đang hoạt động như thế nào

Bạn là người quản lý thương hiệu cho một công ty bán lẻ thương mại điện tử. Bạn đang xem xét việc quảng cáo trực tuyến và đánh giá doanh số đến từ các chiến dịch kỹ thuật số của mình. Những lợi ích nào sau đây của Google Ads có thể giúp bạn đạt được mục tiêu?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095