Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì tại nhà và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Bạn có ngân sách hạn chế. Tại sao Google Ads phù hợp với bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì tại nhà và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Bạn có ngân sách hạn chế.
Tại sao Google Ads phù hợp với bạn?

  • Mô hình máy tự động xác định ngân sách quảng cáo của bạn.
  • Với Google Ads, bạn luôn thanh toán bằng phương thức chi phí mỗi phạm vi tiếp cận, do ngân sách của bạn xác định trước.
  • Bạn có thể đặt ngân sách của riêng mình và có thể thay đổi ngân sách bất cứ lúc nào.
  • Quảng cáo của bạn sẽ được đặt trên tất cả các công cụ tìm kiếm.

Câu trả lời đúng là: Bạn có thể đặt ngân sách của riêng mình và có thể thay đổi ngân sách bất cứ lúc nào.

Câu hỏi khác: Công ty của bạn cung cấp dịch vụ tân trang nhà cửa và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn, thế nhưng, bạn chỉ có trong tay ngân sách hạn hẹp. Tại sao Google Ads phù hợp với bạn?

Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì tại nhà và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Bạn làm việc với một ngân sách hạn chế. Tại sao Google Ads phù hợp với bạn?

Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì tại nhà và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Bạn có ngân sách hạn chế. Tại sao Google Ads lại phù hợp với bạn?

Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì tại nhà và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Bạn có một ngân sách hạn chế để làm việc với. Tại sao Google Ads phù hợp với bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095