Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng đem đến điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng đem đến điều gì?

  • Phạm vi tiếp cận, mức độ đơn giản, sự tự động hóa
  • Toàn quyền kiểm soát về quảng cáo và mức độ đơn giản
  • Toàn quyền kiểm soát về quảng cáo và phạm vi tiếp cận
  • Phạm vi tiếp cận, quy mô, khả năng kiểm soát
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095