Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ nhắn tin trên Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng liên hệ với chủ doanh nghiệp thông qua hình thức liên lạc nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ nhắn tin trên Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng liên hệ với chủ doanh nghiệp thông qua hình thức liên lạc nào?

  • Nhắn tin văn bản
  • bảng thông báo
  • E-mail
  • Trò chuyện video

Câu trả lời đúng là: Nhắn tin văn bản

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095