Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể chỉnh sửa hai cài đặt nào trong Cài đặt Chiến dịch? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể chỉnh sửa hai cài đặt nào trong Cài đặt Chiến dịch? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

  • Sáng tạo
  • Chiến lược đấu thầu
  • Giới hạn tần suất
  • Mục tiêu chiến dịch

Các câu trả lời đúng là: Giới hạn tần suất và Mục tiêu chiến dịch

Giải thích : Giới hạn tần suất và cài đặt mục tiêu chiến dịch có thể được chỉnh sửa trong cài đặt chiến dịch. Sử dụng các chiến dịch trong Display & Video 360 để nhóm các đơn đặt hàng quảng cáo có liên quan lại với nhau với mục tiêu kinh doanh chung. Với các chiến dịch, bạn có thể:

  • Theo dõi các mục tiêu chiến dịch của bạn trực tiếp trong Display & Video 360
  • Giới hạn tần suất trên nhiều đơn đặt hàng chèn
  • Đặt nhắm mục tiêu mặc định cho nhiều đơn hàng chèn (và các mục hàng trong đơn hàng chèn)
  • Báo cáo về tất cả các đơn đặt hàng chèn trong chiến dịch

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/7205081

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095