Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn phải đặt cài đặt thứ tự chèn nào trước khi chiến dịch có thể hoạt động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn phải đặt cài đặt thứ tự chèn nào trước khi chiến dịch có thể hoạt động?

  • Phân bổ ngân sách tự động và nhắm mục tiêu
  • Giá thầu và quảng cáo
  • Hệ số giá thầu và mục tiêu
  • Ngân sách và ngày bay

Câu trả lời đúng là: Ngân sách và ngày bay

Giải thích : Bắt đầu trong nhà quảng cáo của bạn, điều hướng đến Chiến dịch ở menu bên trái, sau đó chọn chiến dịch hiện tại hoặc tạo một chiến dịch mới. Lưu ý rằng bạn không thể tạo đơn đặt hàng chèn mới trong chiến dịch do hệ thống tạo. Trong chiến dịch của bạn, hãy nhấp vào nút Thứ tự chèn mới. Trong trang mở ra, hãy nhập thông tin sau cho thứ tự chèn của bạn:

  • Tên cho thứ tự chèn của bạn. Thông tin ngân sách, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Bật phân bổ ngân sách tự động để tự động thay đổi ngân sách chi tiết đơn hàng của bạn dựa trên hiệu suất. Cài đặt nhịp độ. Giới hạn tần suất cấp thứ tự chèn. Mục tiêu hiệu suất của bạn.
  • Bất kỳ nhắm mục tiêu mặc định cấp thứ tự chèn nào. Nhắm mục tiêu này sẽ được sử dụng làm nhắm mục tiêu mặc định bởi bất kỳ mục hàng nào bạn tạo sau đó trong thứ tự chèn của mình.
  • Nhấp vào Lưu khi bạn đã nhập tất cả thông tin ở trên.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2696705

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095