Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chris nên ước tính xem một số tiền giá thầu khác sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lưu lượng truy cập trực tuyến của cửa hàng anh ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chris nên ước tính xem một số tiền giá thầu khác sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lưu lượng truy cập trực tuyến của cửa hàng anh ấy?

  • Kiểm tra tab “Chẩn đoán” trong Google Merchant Center
  • Xem xét thông tin giá mỗi nhấp chuột (CPC) điểm chuẩn trong AdWords
  • Sử dụng công cụ Trình mô phỏng đấu giá
  • Tải xuống dữ liệu hiệu suất chiến dịch

Giải thích : Bạn muốn tăng hoặc giảm giá thầu cho chiến dịch Mua sắm, nhưng không chắc giá thầu đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất của bạn? Trình mô phỏng đấu giá có thể giúp mang lại sự rõ ràng về cách các giá thầu nhóm sản phẩm khác nhau có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập của bạn bằng cách ước tính kết quả quảng cáo của bạn có thể đạt được trong bảy ngày trước đó, nếu bạn đặt các giá thầu khác nhau.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/6239130?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095