Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sản phẩm nào bạn nên gửi thuộc tính định danh có giá trị “không”?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sản phẩm nào bạn nên gửi thuộc tính định danh có giá trị “không”?

  • A) Các mục như một phần của gói
  • B) Đồ điện tử đã qua sử dụng
  • C) Sách mới để đặt trước
  • D) Quần áo đặt may

Câu trả lời đúng là: Quần áo đặt may

Giải thích : Trong một số trường hợp hiếm hoi mà sản phẩm của bạn không có GTIN và MPN (ví dụ: sản phẩm làm theo đơn đặt hàng hoặc đồ thủ công), hãy đặt ‘số nhận dạng tồn tại’ thành ‘FALSE’ để cho biết rằng bạn không có số nhận dạng cho sản phẩm.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/merchants/answer/160161

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095