Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để chia nhỏ các sản phẩm trong Chiến dịch mua sắm bằng cách sử dụng cấu trúc sản phẩm đã đặt của riêng bạn, bạn nên sử dụng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để chia nhỏ các sản phẩm trong Chiến dịch mua sắm bằng cách sử dụng cấu trúc sản phẩm đã đặt của riêng bạn, bạn nên sử dụng:

  • A) Nhãn AdWords
  • B) Các mục có gắn dấu sao
  • C) Nhiều nguồn cấp dữ liệu
  • D) Nhãn tùy chỉnh

Đáp án đúng là: D) Nhãn tùy chỉnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095