Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chris là giám đốc tiếp thị cho Keys & Strings, một công ty sản xuất đàn piano đặt theo yêu cầu. Keys & Strings bán đàn của họ trên trang web của mình. Chris quyết định sử dụng Quảng cáo trưng bày mặt hàng để quảng cáo thương hiệu đàn piano của mình. Quảng cáo trưng bày mặt hàng hỗ trợ Chris tiếp cận với khách hàng tiềm năng nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chris là giám đốc tiếp thị cho Keys & Strings, một công ty sản xuất đàn piano đặt theo yêu cầu. Keys & Strings bán đàn của họ trên trang web của mình. Chris quyết định sử dụng Quảng cáo trưng bày mặt hàng để quảng cáo thương hiệu đàn piano của mình. Quảng cáo trưng bày mặt hàng hỗ trợ Chris tiếp cận với khách hàng tiềm năng nào?

 • Những người đã sử dụng Google để tìm kiếm đàn piano
 • Những người đã mua đàn piano từ trang web của anh ấy
 • Những người đã sẵn sàng mua đàn piano
 • Những người chỉ mới ở giai đoạn tìm kiếm đàn piano trên mạng

Câu trả lời đúng là:

 • Những người chỉ mới ở giai đoạn tìm kiếm đàn piano trên mạng
 • Quảng cáo trưng bày mặt hàng cho phép Chirs thu hút khách hàng sớm trong hành trình mua hàng của họ, khi họ đang khám phá những gì cần mua và mua ở đâu. Chris đang cố gắng tiếp cận những khách hàng tiềm năng sớm tìm kiếm trực tuyến đàn piano tùy chỉnh bằng Quảng cáo trưng bày mặt hàng của anh ấy.

  Quảng cáo trưng bày mặt hàng có thể tác động đến người mua sắm khi bắt đầu hành trình mua hàng bằng cách giúp họ khám phá và tìm hiểu nhiều thương hiệu. Bạn có thể tiếp cận những khách hàng tiềm năng này và giới thiệu với họ về thương hiệu và sản phẩm của bạn trong khi họ vẫn đang cố gắng đưa ra quyết định mua gì và mua ở đâu.

  Quảng cáo trưng bày mặt hàng cho phép Chirs thu hút khách hàng sớm trong hành trình mua hàng của họ, khi họ đang khám phá những gì cần mua và mua ở đâu. Chris đang cố gắng tiếp cận những khách hàng tiềm năng sớm tìm kiếm trực tuyến đàn piano tùy chỉnh bằng Quảng cáo trưng bày mặt hàng của anh ấy.

  Quảng cáo trưng bày mặt hàng có thể tác động đến người mua sắm khi bắt đầu hành trình mua hàng bằng cách giúp họ khám phá và tìm hiểu nhiều thương hiệu. Bạn có thể tiếp cận những khách hàng tiềm năng này và giới thiệu với họ về thương hiệu và sản phẩm của bạn trong khi họ vẫn đang cố gắng đưa ra quyết định mua gì và mua ở đâu.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095