Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cheryl là chủ của HomeThings, một cửa hàng bán đồ dùng gia dụng. Bạn là thực tập sinh về mảng tiếp thị của Cheryl và đang mô tả các sản phẩm của Google Ads cho cô ấy. Thông tin mô tả nào sau đây về Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cheryl là chủ của HomeThings, một cửa hàng bán đồ dùng gia dụng. Bạn là thực tập sinh về mảng tiếp thị của Cheryl và đang mô tả các sản phẩm của Google Ads cho cô ấy. Thông tin mô tả nào sau đây về Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là chính xác?

  • Họ tự động điều chỉnh giá dựa trên vị trí địa lý.
  • Chúng là những tài liệu tiếp thị qua báo in truyền thống được gửi qua đường bưu điện.
  • Họ sử dụng đại sứ thương hiệu để quảng bá các sản phẩm ít phổ biến hơn.
  • Chúng là những quảng cáo dựa trên thiết bị di động giới thiệu nhiều sản phẩm.

Đáp án đúng là: Chúng là những quảng cáo dựa trên thiết bị di động giới thiệu nhiều sản phẩm.

Mô tả chính xác về quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương mà chúng tôi có thể cung cấp cho Cheryl là chúng (của quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương) là quảng cáo dựa trên thiết bị di động giới thiệu nhiều sản phẩm. Quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương là một định dạng quảng cáo trực quan trên điện thoại di động.

.

.

.

.

.

Cheryl sở hữu HomeThings, một cửa hàng bán đồ gia dụng. Bạn, với tư cách là thực tập sinh tiếp thị của cô ấy, đang mô tả các dịch vụ Google Ad khác nhau. Bạn có thể cung cấp cho Cheryl mô tả chính xác về quảng cáo Danh mục sản phẩm địa phương là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095