Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hãy chọn hai thuộc tính sản phẩm hiển thị trong các quảng cáo Chiến dịch mua sắm Google mà có thể giúp thu hút khách hàng tiềm năng nhờ cung cấp thông tin liên quan? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hãy chọn hai thuộc tính sản phẩm hiển thị trong các quảng cáo Chiến dịch mua sắm Google mà có thể giúp thu hút khách hàng tiềm năng nhờ cung cấp thông tin liên quan? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Giá mỗi lần nhấp chuột
  • Vật liệu
  • Từ khóa
  • Hình ảnh
  • Giá bán

Câu trả lời đúng là: Hình ảnh và Giá cả

Hai thuộc tính sản phẩm được hiển thị trong quảng cáo của Chiến dịch mua sắm trên Google là Hình ảnh và Giá. Các thuộc tính này giúp thu hút khách hàng tiềm năng bằng thông tin có liên quan. Quảng cáo mua sắm, bao gồm hình ảnh phong phú, giá cả và tình trạng còn hàng, được phân phát trên Google và trên web nơi khách hàng hiện tại và tiềm năng có thể khám phá thương hiệu của bạn.

Bằng cách cho người tiêu dùng cảm nhận rõ ràng về sản phẩm bạn đang bán trước khi họ nhấp vào quảng cáo, họ có nhiều khả năng thực hiện hành động hơn.

Câu hỏi khác: Hai thuộc tính sản phẩm nào được hiển thị trong quảng cáo của Chiến dịch mua sắm trên Google để giúp thu hút khách hàng tiềm năng bằng thông tin có liên quan? (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095