Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược động nào cho phép lập lịch bay của các quảng cáo động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược động nào cho phép lập lịch bay của các quảng cáo động?

  • Các khóa nhắm mục tiêu động
  • Vòng quay có trọng số
  • ID vị trí Campaign Manager
  • Lập lịch ngày bắt đầu và kết thúc

Câu trả lời đúng là: Lập lịch ngày bắt đầu và kết thúc

Giải thích : Lập lịch ngày bắt đầu và ngày kết thúc (đôi khi được gọi là lật ngược) là một chiến lược quảng cáo cho phép nhà quảng cáo đặt lịch cho thời điểm nội dung khác nhau hiển thị trong quảng cáo.

Có hai loại lập lịch có sẵn:

  • Giờ hệ thống: Lập lịch được kích hoạt theo giờ UTC toàn cầu (Giờ phối hợp quốc tế). Sau khi nguồn cấp dữ liệu được tải lên Studio, cài đặt thời gian sẽ tự động được chuyển đổi thành thời gian UTC toàn cầu để phân phát. Nếu không có múi giờ nào được đưa vào nguồn cấp dữ liệu thì Giờ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là mặc định.
  • Thời gian của người dùng: Lập lịch được kích hoạt dựa trên thời gian của người dùng. Nếu quảng cáo đủ điều kiện để được phân phát từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, quảng cáo sẽ được phân phát trong những giờ đó, bất kể người dùng đang ở đâu. Không thể bao gồm múi giờ và sẽ dẫn đến lỗi chuyển đổi nguồn cấp dữ liệu khi người dùng chọn thời gian.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3405207

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095