Rule #1: Life is supposed to be fun!

3 lợi ích của việc lọc theo kích thước quảng cáo là gì? (chọn 3 đáp án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

3 lợi ích của việc lọc theo kích thước quảng cáo là gì? (chọn 3 đáp án)

  • Cho phép kéo các trang xem trước trên tất cả các kích thước mà không cần chỉ định kích thước quảng cáo trong Bước 5: Xem trước
  • Dễ dàng xóa và thêm kích thước quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu
  • Cho phép ít cột hơn, điều này làm giảm dữ liệu phản hồi động được gửi từ máy chủ quảng cáo đến quảng cáo
  • Cho phép các chiến dịch động mở rộng quy mô khi nhiều kích thước quảng cáo được thêm vào

Các câu trả lời đúng là: Dễ dàng xóa và thêm kích thước quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu hơn , Cho phép ít cột hơn, làm giảm dữ liệu phản hồi động được gửi từ máy chủ quảng cáo đến quảng cáo Cho phép chiến dịch động mở rộng quy mô khi thêm nhiều kích thước quảng cáo hơn

Giải thích: Thay vì tạo các cột riêng biệt để tùy chỉnh nội dung quảng cáo cho từng kích thước quảng cáo, bạn có thể lọc theo thứ nguyên quảng cáo để giảm số lượng cột trong nguồn cấp dữ liệu của mình. Sử dụng bộ lọc giúp xóa và thêm kích thước quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu dễ dàng hơn. Nó cho phép ít cột hơn, điều này làm giảm dữ liệu phản hồi động được gửi từ máy chủ quảng cáo đến quảng cáo.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/6023632

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095