Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược đặt giá thầu nào được thiết kế để bạn đạt được mục tiêu CPA mong muốn và giúp bạn có nhiều lượt chuyển đổi hơn với ROI cao hơn mà không cần tối ưu hóa theo cách thủ công?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược đặt giá thầu nào được thiết kế để bạn đạt được mục tiêu CPA mong muốn và giúp bạn có nhiều lượt chuyển đổi hơn với ROI cao hơn mà không cần tối ưu hóa theo cách thủ công?

  • Giá mỗi khách hàng tiềm năng mục tiêu (tCPL)
  • Giá mỗi lần xem mục tiêu (eCPV)
  • Giá mỗi nhấp chuột (CPC) mục tiêu
  • Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA)

Câu trả lời đúng là: Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095