Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch quảng cáo YouTube mới nhất của Amy đạt được thành công rực rỡ. Cô nhận thấy có nhiều hoạt động hơn dự đoán, nhưng lại không chắc những hoạt động này đến từ đâu. Cô biết dữ liệu này sẽ giúp mình cải thiện hiệu suất trong tương lai. Amy có thể thu thập thông tin cần thiết từ YouTube Analytics bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch quảng cáo YouTube mới nhất của Amy đạt được thành công rực rỡ. Cô nhận thấy có nhiều hoạt động hơn dự đoán, nhưng lại không chắc những hoạt động này đến từ đâu. Cô biết dữ liệu này sẽ giúp mình cải thiện hiệu suất trong tương lai. Amy có thể thu thập thông tin cần thiết từ YouTube Analytics bằng cách nào?

  • Cô ấy có thể tải xuống báo cáo danh mục liên kết giới thiệu.
  • Cô ấy có thể xem lại các nguồn liên quan đến mỗi lần nhấp.
  • Cô ấy có thể kiểm tra báo cáo truyền thông xã hội đến.
  • Cô ấy có thể tải xuống báo cáo nguồn lưu lượng truy cập.

Đáp án đúng là: Cô ấy có thể tải xuống báo cáo nguồn lưu lượng truy cập

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095