Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sara đang thiết kế chiến dịch cho một công ty khởi nghiệp chuyên bán thiết bị thể thao để quảng cáo cho một loại mũ bảo hiểm xe đạp vô cùng cải tiến và hoàn toàn mới. Cô ấy đang sử dụng Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh để tiếp cận những người dùng tìm kiếm mũ bảo hiểm xe đạp hoặc tải ứng dụng liên quan đến xe đạp gần đây. Những yếu tố nào hình thành Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh của Sara?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sara đang thiết kế chiến dịch cho một công ty khởi nghiệp chuyên bán thiết bị thể thao để quảng cáo cho một loại mũ bảo hiểm xe đạp vô cùng cải tiến và hoàn toàn mới. Cô ấy đang sử dụng Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh để tiếp cận những người dùng tìm kiếm mũ bảo hiểm xe đạp hoặc tải ứng dụng liên quan đến xe đạp gần đây. Những yếu tố nào hình thành Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh của Sara?

  • Tải xuống ứng dụng, chuyến tham quan, mạng LAN trang web và quyền của người dùng ứng dụng
  • Tính toán, lợi nhuận, SSL trang web và lượt truy cập cửa hàng ứng dụng
  • Tùy chọn, lượt truy cập, FTP trang web và tổng số bản cập nhật ứng dụng
  • Từ khóa, địa điểm, URL trang web và lượt tải xuống ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Từ khóa, địa điểm, URL trang web và lượt tải xuống ứng dụng

.

.

.

Sara đang xây dựng chiến dịch cho một công ty khởi nghiệp về đồ thể thao với chiếc mũ bảo hiểm xe đạp mới mang tính cách mạng. Cô ấy đang sử dụng Sở thích tùy chỉnh để tiếp cận những người dùng gần đây đã tìm kiếm mũ bảo hiểm xe đạp hoặc tải xuống ứng dụng liên quan đến xe đạp. Yếu tố nào tạo nên đối tượng chung sở thích tùy chỉnh của Sara

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095