Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch Mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất khác nhau như thế nào trong cách tiếp cận khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch Mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất khác nhau như thế nào trong cách tiếp cận khách hàng?

 • Quảng cáo mua sắm thông thường và Tối đa hoá hiệu suất đều sử dụng công nghệ AI để tiếp cận đối tượng rộng hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google, nhưng phạm vi tiếp cận của Quảng cáo mua sắm thông thường ít được nhắm mục tiêu hơn.
 • Quảng cáo mua sắm thông thường tiếp cận đối tượng rộng hơn trên tất cả khoảng không quảng cáo của Google bằng cách sử dụng công nghệ AI, trong khi chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất mang lại phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn.
 • Quảng cáo mua sắm thông thường và Tối đa hóa hiệu suất có phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu như nhau, nhưng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất tiếp cận đối tượng hẹp hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google.< /li>
 • Quảng cáo Mua sắm thông thường mang lại phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn, trong khi Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất tiếp cận đối tượng rộng hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google thông qua việc sử dụng công nghệ AI.
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mua sắm thông thường cung cấp phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn, trong khi Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất tiếp cận đối tượng rộng hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google thông qua việc sử dụng công nghệ AI.

  Giải thích: Chiến dịch Mua sắm thông thường và Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất khác nhau đáng kể về cách tiếp cận khách hàng. Chiến dịch Mua sắm thông thường cung cấp phạm vi tiếp cận được nhắm mục tiêu nhiều hơn, chủ yếu tập trung vào kết quả tìm kiếm, Google Maps, YouTube, tab Google Mua sắm và Mạng hiển thị của Google. Ngược lại, Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sử dụng công nghệ AI của Google để tiếp cận đối tượng rộng hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo của Google, xuất hiện linh hoạt trong các ngữ cảnh có liên quan, cho dù đó là ngữ cảnh tìm kiếm, Maps, YouTube, Mua sắm, Hiển thị hay thậm chí là ngữ cảnh khác.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095