Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn cần cấu hình gì trước khi có thể khởi chạy chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn cần cấu hình gì trước khi có thể khởi chạy chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

 • Bật tính năng chuyển đổi nâng cao
 • Từ khóa
 • Tài sản
 • Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center
 • Đáp án đúng là: Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center

  Giải thích: Trước khi triển khai chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, bạn phải thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Google Merchant Center. Nguồn cấp dữ liệu này cung cấp các chi tiết sản phẩm cần thiết như hình ảnh, giá cả và tên sản phẩm. Sau khi tạo, tài khoản Merchant Center này phải được liên kết với Google Ads. Để đảm bảo khởi chạy suôn sẻ, hãy đảm bảo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được phê duyệt và đáp ứng tất cả các đặc điểm của quảng cáo. Hãy nhớ rằng, sự thành công của chiến dịch chủ yếu dựa vào những yếu tố đầu vào chính này.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095