Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây đúng với chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất? (Xem Chiến dịch mua sắm thông minh hoạt động như thế nào?)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây đúng với chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất? (Xem Chiến dịch mua sắm thông minh hoạt động như thế nào?)

 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất cho phép kiểm soát thủ công việc tối ưu hóa hiệu suất như một cách tối ưu hóa nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của nhà bán lẻ. Điều này thúc đẩy sự đơn giản, hiệu suất và phạm vi tiếp cận.
 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc thiết lập chiến dịch, quảng cáo và đặt giá thầu.
 • Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất tối ưu hóa theo hướng của nhà bán lẻ mục tiêu kinh doanh thông qua việc sử dụng AI trên bộ mạng quảng cáo của Google, nhằm nâng cao hiệu suất, sự đơn giản và phạm vi tiếp cận.
 • Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cung cấp lựa chọn thêm dữ liệu đầu vào thủ công và AI nâng cao.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất tối ưu hóa nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của nhà bán lẻ thông qua việc sử dụng AI trên bộ mạng quảng cáo của Google, thúc đẩy hiệu suất, tính đơn giản và phạm vi tiếp cận.

  Giải thích: Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất mang lại cho bạn lợi thế so với chiến dịch Mua sắm thông thường bằng cách tạo điều kiện cho phạm vi tiếp cận rộng hơn trên các nền tảng của Google mà không cần có các chiến dịch riêng biệt cho từng kênh. Bằng cách sử dụng AI và máy học của Google, các chiến dịch này tập trung vào các mục tiêu hiệu suất cụ thể của bạn, cho dù chúng liên quan đến bán hàng trực tuyến hay ngoại tuyến, bán hàng đa kênh hay thu nạp khách hàng mới. Tối đa hóa hiệu suất giúp tìm ra các cơ hội doanh thu mới, tối ưu hóa chiến dịch và cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, đồng thời giúp bạn khám phá những đối tượng không mong muốn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095