Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chế độ cài đặt nào của Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sẽ giúp bạn xác định giá trị của việc thu hút khách hàng mới?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chế độ cài đặt nào của Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sẽ giúp bạn xác định giá trị của việc thu hút khách hàng mới?

 • Cài đặt giữ chân khách hàng giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới.
 • Cài đặt tập trung vào khách hàng giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới.
 • Cài đặt lựa chọn khách hàng giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới.
 • Cài đặt thu nạp khách hàng giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới.
 • Câu trả lời đúng là: Cài đặt thu nạp khách hàng giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới.

  Giải thích: Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cung cấp một chế độ cài đặt dành riêng cho việc thu nạp khách hàng, có thể giúp bạn xác định giá trị của việc thu nạp khách hàng mới. Bạn có thể đẩy nhanh giai đoạn tăng tốc chiến dịch bằng cách xác định đối tượng nào có nhiều khả năng chuyển đổi nhất. Hơn nữa, việc kết hợp những thông tin đầu vào này với các quy tắc giá trị dựa trên các thuộc tính như đối tượng, vị trí và thiết bị cho phép bạn đánh giá giá trị của mỗi chuyển đổi cho doanh nghiệp của mình.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095