Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang sử dụng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất để chạy trên các nền tảng của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, YouTube và Google Hình ảnh. Bạn sẽ nhận được lợi ích nào sau đây khi sử dụng chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang sử dụng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất để chạy trên các nền tảng của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, YouTube và Google Hình ảnh. Bạn sẽ nhận được lợi ích nào sau đây khi sử dụng chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất?

 • Định hướng sản phẩm
 • Đấu giá
 • Phạm vi tiếp cận
 • Đặt giá thầu thủ công
 • Đáp án đúng là: Tiếp cận

  Giải thích: Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất mang lại lợi ích đáng kể nhờ khả năng tiếp cận trên các nền tảng mở rộng của Google, bao gồm cả Google Tìm kiếm, YouTube và Google Hình ảnh. Bằng cách sử dụng AI của Google, các chiến dịch này giúp tìm ra các cơ hội doanh thu tiềm ẩn và gia tăng, đồng thời cung cấp sản phẩm của bạn cho khách hàng tiềm năng một cách chính xác vào thời điểm họ có nhiều khả năng tương tác nhất. Chiến dịch phân phát trên khoảng không quảng cáo tốt nhất trên tất cả các sản phẩm của Google, đảm bảo khả năng hiển thị tối ưu cho sản phẩm của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095