Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây không phải là lợi ích của Tính năng tiếp thị lại trong Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây không phải là lợi ích của Tính năng tiếp thị lại trong Google Analytics?

  • Hiển thị quảng cáo tùy chỉnh cho những khách hàng đã truy cập trang web của bạn trước đây
  • Tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên các phân đoạn và mục tiêu tùy chỉnh
  • Tạo danh sách tiếp thị lại mà không thực hiện thay đổi đối với đoạn mã Analytics hiện tại của bạn
  • Cho phép khách hàng nhanh chóng sắp xếp lại một mặt hàng mà họ đã mua trước đó

Câu trả lời đúng là: Cho phép khách hàng nhanh chóng đặt lại một mặt hàng mà họ đã mua trước đó

Giải thích : Đối tượng tiếp thị lại là danh sách các cookie hoặc ID quảng cáo trên thiết bị di động đại diện cho một nhóm người dùng mà bạn muốn thu hút lại vì khả năng chuyển đổi của họ. Bạn tạo đối tượng tiếp thị lại dựa trên hành vi của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của mình, sau đó sử dụng các đối tượng đó làm cơ sở cho các chiến dịch tiếp thị lại.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095