Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào so sánh các chỉ số dựa trên ngày chuyển đổi người dùng qua một vài tuần?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào so sánh các chỉ số dựa trên ngày chuyển đổi người dùng qua một vài tuần?

  • Báo cáo Luồng người dùng
  • Báo cáo Người dùng đang hoạt động
  • Báo cáo Khám phá người dùng
  • Báo cáo phân tích theo nhóm

Câu trả lời đúng là: Báo cáo phân tích theo nhóm

Giải thích : Phân tích theo nhóm giúp bạn hiểu hành vi của các nhóm người dùng thành phần ngoài toàn bộ dân số người dùng của bạn. Ví dụ về cách bạn có thể sử dụng phân tích theo nhóm bao gồm việc xem hành vi và hiệu suất của các cá nhân như thế nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095