Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể khôi phục một chế độ xem đã xóa trong vòng bao nhiêu ngày?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể khôi phục một chế độ xem đã xóa trong vòng bao nhiêu ngày?

  • 25
  • 15
  • 5
  • 35

Câu trả lời đúng là: 35

Giải thích : Một chế độ xem bị xóa vĩnh viễn 35 ngày sau khi được chuyển vào Thùng rác. Sau khi bị xóa, chế độ xem sẽ biến mất và chúng tôi không thể truy xuất bất kỳ dữ liệu lịch sử nào hoặc khôi phục báo cáo. Điều này bao gồm bất kỳ tùy chọn cài đặt và cấu hình nào, như Mục tiêu và quyền của người dùng, nhưng không bao gồm dữ liệu được lưu ở cấp thuộc tính hoặc tài khoản.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095