Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu hỏi nào sau đây có thể được trả lời bằng cách sử dụng báo cáo luồng mục tiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu hỏi nào sau đây có thể được trả lời bằng cách sử dụng báo cáo luồng mục tiêu?

  • Khách truy cập thường bắt đầu quá trình chuyển đổi của tôi từ bước đầu tiên hay ở đâu đó ở giữa?
  • Có vị trí nào trong kênh của tôi nơi lưu lượng truy cập quay trở lại đầu quá trình chuyển đổi để bắt đầu lại không?
  • Có nhiều lần thoát không mong muốn từ một bước ở giữa kênh chuyển đổi của tôi không?
  • Có bất kỳ bước nào trong quy trình chuyển đổi của tôi không hoạt động tốt trên thiết bị di động so với thiết bị máy tính để bàn không?
  • Tất cả những điều này có thể được trả lời bằng cách sử dụng báo cáo luồng mục tiêu.

Đáp án đúng là: Tất cả những điều này có thể được trả lời bằng cách sử dụng báo cáo luồng mục tiêu.

Giải thích: Báo cáo Luồng mục tiêu hiển thị đường dẫn mà lưu lượng truy cập của bạn đã di chuyển qua kênh hướng tới Chuyển đổi mục tiêu. Báo cáo này có thể giúp bạn xem liệu người dùng có đang điều hướng nội dung của bạn như mong đợi hay có vấn đề, chẳng hạn như tỷ lệ rớt mạng cao hoặc vòng lặp không mong muốn.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2520139?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095