Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây được theo dõi bởi báo cáo Tốc độ trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây được theo dõi bởi báo cáo Tốc độ trang web?

  • thời gian tải trang cho một số lượt xem trang mẫu trên trang web của bạn
  • hình ảnh tải nhanh như thế nào
  • trình duyệt phân tích cú pháp một trang nhanh như thế nào và cung cấp cho người dùng tương tác
  • nút bấm thời gian phản hồi
  • Tất cả các câu trả lời đều đúng

Câu trả lời đúng: Tất cả các câu trả lời đều đúng

Giải thích: Báo cáo Tốc độ trang web đo lường ba khía cạnh của độ trễ:

Thời gian tải trang cho một số lần xem trang mẫu trên trang web của bạn. Bạn có thể xem dữ liệu trên các thứ nguyên khác nhau để xem các trang của bạn được tải nhanh như thế nào từ nhiều góc độ khác nhau (ví dụ: trong các trình duyệt khác nhau, ở các quốc gia khác nhau). Dữ liệu có sẵn trong báo cáo Thời gian trên trang.

Tốc độ thực thi hoặc thời gian tải của bất kỳ lần truy cập, sự kiện hoặc tương tác người dùng rời rạc nào mà bạn muốn theo dõi (ví dụ: tốc độ tải hình ảnh, thời gian phản hồi cho các lần nhấp vào nút). Dữ liệu có sẵn trong báo cáo Thời gian người dùng.

Trình duyệt phân tích cú pháp tài liệu nhanh như thế nào và cung cấp tài liệu cho người dùng tương tác. Không cần cấu hình bổ sung để xem dữ liệu này. Dữ liệu có sẵn trong báo cáo Thời gian trên trang, trên tab phụ Thời gian DOM.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1205784?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095