Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là lợi thế của việc triển khai Trình quản lý thẻ của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là lợi thế của việc triển khai Trình quản lý thẻ của Google?

  • Bạn có thể thêm các thẻ AdWords vào trang web của mình mà không cần chỉnh sửa mã
  • Bạn có thể thêm các thẻ không phải của Google vào trang web của mình mà không cần chỉnh sửa mã trang web
  • Bạn có thể thêm các thẻ Google Analytics vào trang web của mình mà không cần chỉnh sửa mã trang web
  • Tất cả những câu trả lời này là chính xác
  • Bạn có thể thay đổi các giá trị cấu hình trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình mà không cần tạo lại một tệp nhị phân mới

Đáp án đúng là: Tất cả những câu trả lời này là chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095