Rule #1: Life is supposed to be fun!

Carl sắp thiết lập xong chức năng theo dõi lượt chuyển đổi cho chiến dịch quảng cáo trên Google của mình và đã sẵn sàng thêm thẻ sự kiện vào trang web hiện tại. Carl phải làm gì để đảm bảo các thẻ này không đếm lượt chuyển đổi hai lần?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Carl sắp thiết lập xong chức năng theo dõi lượt chuyển đổi cho chiến dịch quảng cáo trên Google của mình và đã sẵn sàng thêm thẻ sự kiện vào trang web hiện tại.
Carl phải làm gì để đảm bảo các thẻ này không đếm lượt chuyển đổi hai lần?

  • Thêm trình liên kết chuyển đổi vào thẻ sự kiện.
  • Xóa bất kỳ mã JavaScript hiện có nào.
  • Đảm bảo rằng tất cả hình ảnh đều ở định dạng JPEG.
  • Xóa bất kỳ thẻ chuyển đổi kế thừa nào.

Câu trả lời đúng là: Xóa bất kỳ thẻ chuyển đổi kế thừa nào.

Giải thích: Nếu bạn đã có thẻ chuyển đổi cũ trên trang web của mình, bạn cần xóa thẻ cũ và thay thế bằng thẻ sự kiện này. Điều này sẽ đảm bảo rằng các thẻ không đếm gấp đôi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095