Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một giám đốc thương hiệu muốn tạo mục tiêu tiếp thị phù hợp với giai đoạn mua hàng trong hành trình của khách hàng. Vị giám đốc này nên sử dụng chỉ số nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một giám đốc thương hiệu muốn tạo mục tiêu tiếp thị phù hợp với giai đoạn mua hàng trong hành trình của khách hàng. Vị giám đốc này nên sử dụng chỉ số nào?

  • Giới thiệu khách hàng
  • Liên kết thương hiệu
  • Nhận biết thương hiệu
  • Lợi tức chi tiêu quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Lợi tức chi tiêu quảng cáo

Giải thích: Chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads giúp bạn nhận được nhiều giá trị chuyển đổi hoặc doanh thu hơn với mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo mà bạn đã đặt. Giá thầu của bạn được tối ưu hóa tự động tại thời điểm đấu giá, cho phép bạn điều chỉnh giá thầu cho từng phiên đấu giá.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095