Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brenda vừa ra mắt một ứng dụng di động cho công ty của mình và đã chọn một đối tác phân bổ để tích hợp với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Cô ấy phải làm gì khác để hoàn thành quy trình thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brenda vừa ra mắt một ứng dụng di động cho công ty của mình và đã chọn một đối tác phân bổ để tích hợp với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Cô ấy phải làm gì khác để hoàn thành quy trình thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi này?

  • Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Analytics của cô ấy.
  • Liên kết tài khoản Google Play của cô ấy với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Liên kết tài khoản Google Firebird với tài khoản Google Analytics của cô ấy.
  • Liên kết tài khoản Google Play với tài khoản Google Ads của cô ấy.

Câu trả lời đúng là: Liên kết tài khoản Google Play với tài khoản Google Ads của cô ấy.

Giải thích: Sau khi đã tích hợp với đối tác phân bổ, bạn cần liên kết tài khoản đó với tài khoản Google Ads của mình. Sau khi liên kết các tài khoản của mình, bạn có thể tiến hành thiết lập các hành động chuyển đổi. Brenda cần liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Play của cô ấy. Vì ứng dụng của cô ấy sử dụng thanh toán trong ứng dụng, nên cô ấy có thể sử dụng theo dõi chuyển đổi để tự động theo dõi khi ai đó đã nhấp vào một trong các quảng cáo của cô ấy thực hiện mua hàng trong ứng dụng trong ứng dụng của cô ấy.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095