Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cần những gì để phê duyệt quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cần những gì để phê duyệt quảng cáo?

  • Trình theo dõi xác minh của bên thứ 3
  • Định dạng HTML5
  • Chia sẻ dữ liệu được bật
  • Trang đích hợp lệ

Câu trả lời đúng là: Trang đích hợp lệ

Giải thích : Quảng cáo không thể phân phối cho đến khi chúng được chỉ định cho một mục hàng đang hoạt động và đã trải qua quá trình xem xét ban đầu mất khoảng 24 giờ và bao gồm xác nhận ít nhất một trang đích hợp lệ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6063030

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095