Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn không thể chỉ định các định dạng quảng cáo nào cho một mục hàng riêng lẻ (chọn 2 đáp án)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn không thể chỉ định các định dạng quảng cáo nào cho một mục hàng riêng lẻ (chọn 2 đáp án)?

  • Hình ảnh và HTML5
  • VPAID và VAST
  • TrueView và Video
  • Video và Hiển thị

Các câu trả lời đúng là: Video và Hiển thị và TrueView và Video

Giải thích : Trong mục hàng TrueView, quảng cáo được chỉ định bằng cách chọn video YouTube bạn muốn trong quảng cáo TrueView trong nhóm quảng cáo TrueView của mục hàng TrueView.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6274702

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095