Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách chính xác để mô tả tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách chính xác để mô tả tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web là gì?

 • Nó sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để cải thiện độ chính xác của hoạt động đo lường chuyển đổi của bạn.
 • Nó sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để mở khóa khả năng đặt giá thầu mạnh mẽ hơn.
 • Nó sử dụng Google Analytics để mở khóa đặt giá thầu mạnh mẽ hơn
 • Nó sử dụng dữ liệu băm của bên thứ nhất để mở khóa đặt giá thầu mạnh mẽ hơn.
 • Câu trả lời đúng là: Nó sử dụng dữ liệu băm của bên thứ nhất để mở khóa khả năng đặt giá thầu mạnh mẽ hơn.

  Giải thích: Tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web có thể được mô tả chính xác là một phương pháp sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất để khai thác các khả năng đặt giá thầu mạnh mẽ hơn. Cách tiếp cận này bao gồm việc thu thập dữ liệu khách hàng của bên thứ nhất, chẳng hạn như địa chỉ email và băm dữ liệu đó một cách an toàn trước khi gửi tới Google. Sau đó, dữ liệu đã băm sẽ được sử dụng để nâng cao khả năng đo lường lượt chuyển đổi và tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu. Bằng cách tận dụng kỹ thuật đảm bảo quyền riêng tư này, nhà quảng cáo có thể có được thông tin chi tiết chính xác hơn về hành vi của người dùng và cải thiện hiệu suất chiến dịch. Tóm lại, tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web dựa vào việc sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất để tối ưu hóa việc đặt giá thầu hiệu quả hơn và mang lại kết quả tốt hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095