Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có thể dùng thông tin nào sau đây để mô tả lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có thể dùng thông tin nào sau đây để mô tả lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng?

 • Sử dụng dữ liệu của bên thứ ba
 • Yêu cầu bộ nhớ Mã nhận dạng lượt nhấp chuột của Google (GCLID)
 • Yêu cầu sửa đổi hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM).
 • Sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng dữ liệu băm của bên thứ nhất

  Giải thích: Tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng có thể được mô tả chính xác là một phương pháp sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất. Cách tiếp cận này bao gồm việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như địa chỉ email và băm thông tin đó một cách an toàn trước khi gửi tới Google. Sau đó, dữ liệu đã băm sẽ được dùng để phân bổ các lượt chuyển đổi trở lại chiến dịch Google Ads cụ thể đã dẫn đến vị trí dẫn đầu. Bằng cách sử dụng kỹ thuật đảm bảo quyền riêng tư này, nhà quảng cáo có thể đo lường lượt chuyển đổi ngoại tuyến trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Việc sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, đồng thời cho phép đo lường và tối ưu hóa chính xác các lượt chuyển đổi dựa trên khách hàng tiềm năng. Tóm lại, tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho khách hàng tiềm năng dựa vào việc sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất để đạt được hoạt động phân bổ và theo dõi lượt chuyển đổi chính xác.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095