Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web có thể mang lại lợi ích cho nhà chiến lược tiếp thị theo cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web có thể mang lại lợi ích cho nhà chiến lược tiếp thị theo cách nào?

 • Bằng cách sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để cải thiện độ chính xác của hoạt động đo lường chuyển đổi của bạn
 • Bằng cách sử dụng Google Analytics để mở khóa đặt giá thầu mạnh mẽ hơn
 • Bằng cách sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để mở khóa mạnh mẽ hơn đặt giá thầu
 • Bằng cách sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất để mở khóa tính năng đặt giá thầu mạnh mẽ hơn
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất để mở khóa khả năng đặt giá thầu mạnh mẽ hơn

  Giải thích: Tính năng chuyển đổi nâng cao cho web mang lại lợi ích cho nhà chiến lược tiếp thị bằng cách sử dụng dữ liệu đã băm của bên thứ nhất để mở khóa các khả năng đặt giá thầu mạnh mẽ hơn. Cách tiếp cận này cho phép các nhà chiến lược tối ưu hóa chiến dịch, cải thiện độ chính xác của phép đo và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để có kết quả tốt hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095