Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các thực thể mới sẽ được tạo theo thứ tự nào (giả sử chưa có chiến dịch nào tồn tại)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các thực thể mới sẽ được tạo theo thứ tự nào (giả sử chưa có chiến dịch nào tồn tại)?

  • Từ khoá> Nhóm Quảng cáo> Chiến dịch
  • Từ khoá> Chiến dịch> Nhóm Quảng cáo
  • Nhóm Quảng cáo> Từ khoá> Chiến dịch
  • Chiến dịch> Nhóm quảng cáo> Quảng cáo> Từ khóa

Câu trả lời đúng là: Chiến dịch> Nhóm quảng cáo> Quảng cáo> Từ khóa

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095