Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhà sáng tạo chọn YouTube vì họ được tự do sử dụng các đổi mới tiên tiến nhất trên nền tảng này để tiếp cận hàng tỷ người trên thế giới và kiếm sống bằng công việc họ yêu thích. YouTube giúp người sáng tạo kiếm tiền bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhà sáng tạo chọn YouTube vì họ được tự do sử dụng các đổi mới tiên tiến nhất trên nền tảng này để tiếp cận hàng tỷ người trên thế giới và kiếm sống bằng công việc họ yêu thích. YouTube giúp người sáng tạo kiếm tiền bằng cách nào?

  • YouTube trả tiền cho người sáng tạo cho mỗi 1.000 lượt xem video đã tải lên của họ.
  • YouTube trả cho người sáng tạo một khoản phí cố định cho mỗi video họ tải lên.
  • YouTube trả tiền cho người sáng tạo theo số lượng người đăng ký kênh.
  • YouTube trả tiền cho người sáng tạo để chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ.

Câu trả lời đúng là: YouTube trả tiền cho người sáng tạo để chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ.

.

.

.

Người sáng tạo chọn YouTube vì YouTube cho phép họ tự do sử dụng những cải tiến tiên tiến để tiếp cận hàng tỷ người trên toàn thế giới và kiếm sống bằng những gì họ yêu thích. YouTube giúp người sáng tạo kiếm sống bằng cách nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095