Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc chạy thử nghiệm quảng cáo bằng cách dùng Đòn bẩy thương hiệu là một cách rất hiệu quả để thu thập thông tin bạn cần. Đầu tiên, bạn cần làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc chạy thử nghiệm quảng cáo bằng cách dùng Đòn bẩy thương hiệu là một cách rất hiệu quả để thu thập thông tin bạn cần. Đầu tiên, bạn cần làm gì?

  • Kết nối với API
  • Viết một kịch bản quảng cáo
  • Tạo một cá tính
  • Dự thảo một giả thuyết

Câu trả lời đúng là: Viết ra một giả thuyết

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095