Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây miêu tả đúng nhất về giải pháp Đối tượng chung sở thích trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây miêu tả đúng nhất về giải pháp Đối tượng chung sở thích trên YouTube?

  • Giải pháp Đối tượng chung sở thích trên YouTube tiếp cận mọi người dựa trên thông tin mà họ tích cực tìm hiểu, các chỉ báo liên quan đến ý định mua hàng và các bài khảo sát.
  • Giải pháp Đối tượng chung sở thích trên YouTube tiếp cận mọi người dựa trên hệ điều hành, loại thiết bị và nhà mạng di động.
  • Giải pháp Đối tượng chung sở thích tiếp cận mọi người dựa trên độ tuổi, các mối quan hệ và số lượng sản phẩm.
  • Giải pháp Đối tượng chung sở thích trên YouTube tiếp cận mọi người dựa trên lối sống, các mối quan tâm và thói quen tiêu dùng.

Câu trả lời đúng là:

  • Giải pháp Đối tượng chung sở thích trên YouTube tiếp cận mọi người dựa trên lối sống, các mối quan tâm và thói quen tiêu dùng.
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095