Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các hồ sơ động nằm ở đâu ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các hồ sơ động nằm ở đâu?

  • Trong Nhà quảng cáo trong Hiệp hội nhà quảng cáo
  • Trong tab Quảng cáo khi xem một quảng cáo động
  • Trong tab Tài sản bên dưới Chi tiết tài khoản
  • Trong tab Nội dung động bên cạnh tên nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Trong tab Nội dung động bên cạnh tên nhà quảng cáo

Giải thích : Bước cuối cùng trong quy trình Nội dung động là xuất bản hồ sơ Studio của bạn. Điều hướng đến tab Nội dung động. Từ danh sách Nhà quảng cáo có Nội dung động, hãy chọn nhà quảng cáo của bạn.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2691703

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095