Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến lược động nào sử dụng quy ước đặt tên để thay thế các ID Campaign Manager dạng số?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến lược động nào sử dụng quy ước đặt tên để thay thế các ID Campaign Manager dạng số?

  • Lọc mục hàng Display & Video 360
  • Truyền dữ liệu
  • Tiếp thị lại
  • Các khóa nhắm mục tiêu động

Câu trả lời đúng là: Các khóa nhắm mục tiêu động

Giải thích: Khóa nhắm mục tiêu động là các nhãn thân thiện, duy nhất có thể được chỉ định cho quảng cáo, quảng cáo và vị trí, đồng thời được sử dụng để nhắm mục tiêu với quảng cáo động Studio. Sử dụng các nhãn này để tiết kiệm thời gian và tránh các lỗi có thể phát sinh khi bạn sử dụng ID Campaign Manager dạng số (chẳng hạn như ID vị trí) trong nguồn cấp dữ liệu động của mình.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/6317995

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095