Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch ứng dụng của Google đơn giản hóa quy trình tạo quảng cáo bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch ứng dụng của Google đơn giản hóa quy trình tạo quảng cáo bằng cách nào?

  • Nội dung được lấy từ trang web và phương tiện truyền thông xã hội được liên kết với ứng dụng để thiết kế các định dạng quảng cáo khác nhau.
  • Hệ thống phân tích các Chiến dịch ứng dụng do các doanh nghiệp tương tự chạy và xác định cài đặt tốt nhất cho quảng cáo của bạn.
  • Hệ thống sẽ chạy mô phỏng để phân tích cách ứng dụng của bạn hoạt động, sau đó thiết kế quảng cáo dựa trên những gì nó tìm thấy.
  • Nếu nội dung video hoặc hình ảnh không được tải lên theo cách thủ công, nội dung có thể được lấy từ danh sách cửa hàng ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Nếu nội dung video hoặc hình ảnh không được tải lên theo cách thủ công, thì nội dung có thể được lấy từ danh sách cửa hàng ứng dụng.

Giải thích: Chiến dịch ứng dụng của Google đơn giản hóa việc tạo quảng cáo. Nội dung từ danh sách Google Play và Apple App Store của bạn được lấy để thiết kế nhiều định dạng quảng cáo. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm một vài dòng văn bản. Sau đó, hệ thống sẽ kiểm tra các kết hợp để tạo quảng cáo hoạt động tốt nhất, vào đúng thời điểm. Hệ thống theo hướng dữ liệu thực hiện các mục tiêu chiến dịch của bạn trên quy mô lớn, trong thời gian thực, với đầu vào tối thiểu, có nghĩa là không còn thời gian lặp lại thử nghiệm thủ công tốn thời gian.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095